Proč je důležité pojištění majetku a osob?

Proč je důležité pojištění majetku a osob?

15. 10. 2023

Proč pojištění majetku a osob?

Pojištění majetku a osob jsou důležitými nástroji pro ochranu našich hodnot a finanční stability. Mnoho lidí si klade otázku, zda je skutečně nutné mít pojištění, a často se setkáváme i s názorem, že platby za pojištění jsou zbytečné. Pojištění má však své opodstatnění a hraje v našem životě důležitou roli.

Pokud si nejste jisti, za jakým účelem se pojištění majetku a osob sjednává, anebo jste ztraceni v jejich druzích a pojistných podmínkách, pak je tento článek určený právě vám. Pomůžeme vám pochopit, co tato pojištění znamenají a jak nám mohou být prospěšná.

Co je pojištění majetku?

Při pojištění majetku pojišťovna poskytuje pojistnou ochranu majetku v případě, že dojde k jeho zničení, poškození nebo odcizení.

Pojištění majetku zahrnuje krytí celé řady rizik. Ta lze rozdělit podle jejich důsledků na rizika, při jejichž realizaci dochází ke vzniku:

 1. přímých věcných škod (rizika živelných pohrom, havárie, odcizení, vandalství apod.),
 2. finančních ztrát (rizika přerušení provozu, rizika úvěrová).

Jaké jsou nejčastější typy pojištění majetku?

V rámci pojištění majetku rozlišujeme především:

 1. pojištění nemovitosti, které kryje škody na nemovitosti jako takové – například:
 • Dům: Pojištění domu kryje rizika, jako jsou požáry, krádeže, přírodní katastrofy a další události, které by mohly způsobit škody na vašem domě.
 • Auto: Pojištění vozidla chrání váš vůz před různými riziky na silnici, včetně havárií, krádeží, vandalství a dalších škod.

        2. Pojištění domácnosti, tedy pojištění vybavení a cenností, které máte doma.

Z dalších typů pojištění majetku uveďme například tato:

 • Pojištění technických rizik: Kryje stroje, elektroniku a stavebně-montážní práce.
 • Pojištění zásilek: Kryje zásilky proti různým rizikům během přepravy.
 • Zemědělské pojištění: Kryje zemědělské stroje, zvířata, plodiny a další majetek v zemědělství.

Smyslem pojištění majetku je tedy pokrýt náklady na opravy, obnovu nebo nahrazení poškozených či ztracených věcí, což může být klíčové pro udržení finanční stability celé rodiny.

Proč je důležité pojištění majetku a osob?
zdroj: freepik.com

Jaká je cena pojištění majetku?

Cena pojištění majetku se odvíjí od rozsahu krytí a pojistné částky. Obecně se dá říci, že pojištění domácnosti se dá sjednat od částek v řádech několika set korun až po tisíce ročně. Pro přesnou cenu je totiž potřeba zohlednit mnoho faktorů, jako je lokalita nemovitosti, její velikost, stáří, stav a další specifické parametry.

Máte-li zájem o výpočet ceny pro pojištění majetku, nespoléhejte na srovnávací portály na internetu. Místo toho vyplňte náš nezávazný formulář a my vám ještě dnes zašleme srovnání nabídek pojištění nastavené dle vašich individuálních parametrů.

Co je to pojistná částka?

Pojistná částka je nejvyšší možná finanční částka, kterou pojišťovna pojištěnému vyplatí v případě vzniku škody. Hodnota této částky je sjednána při uzavírání pojistné smlouvy a je v této smlouvě uvedena.

Proč aktualizovat smlouvy o pojištění majetku?

Smlouvy o pojištění majetku by se měly pravidelně aktualizovat (ideálně každých pět let) z následujících důvodů:

 1. Indexace pojištění majetku: Jedná se o zvýšení pojistné částky z důvodu inflace čili růstu cen. Pojišťovna většinou navrhne klientovi, že jeho smlouva bude aktualizována a klientova nemovitost bude pojištěna na vyšší částku.
 2. Podpojištění: Pokud je pojistná částka nižší než skutečná hodnota majetku, může dojít k podpojištění. V takovém případě pojišťovna může snížit částku, kterou klientům vyplatí při pojistné události.
 3. Změny v hodnotě majetku: Pokud dojde ke změnám v hodnotě majetku, například z důvodu rekonstrukce nebo zlepšení, měla by být smlouva aktualizována, aby odrážela novou hodnotu.
 4. Zlepšení pojistných produktů: Nové pojistné produkty mohou nabízet širší krytí a lepší ochranu pro majetek klienta.
 5. Aktualizace tržních cen: Pokud máte například pojistku na byt uzavřenou před deseti lety, může být aktuální hodnota bytu o několik desítek procent vyšší.
Proč je důležité pojištění majetku a osob?
zdroj: freepik.com

Co je pojištění osob?

Pojištění osob je druh pojištění, které se vztahuje na různé události týkající se zdraví a života jednotlivce. Může se týkat pokrytí nákladů na lékařskou péči a léčbu, stejně jako ztrátu příjmů v důsledku nemoci nebo úrazu.

Jaké jsou nejčastější typy pojištění osob?

 1. Zdravotní pojištění: Kryje náklady na léčbu a péči o vaše zdraví. Může zahrnovat návštěvy lékaře, hospitalizaci, léky a další zdravotní služby.
 2. Životní pojištění: Poskytuje finanční zajištění pro rodinu pojištěného v případě jeho úmrtí. Více informací o tom, jak funguje životní pojištění se dočtete v našem článku.
 3. Úrazové pojištění: Poskytuje finanční zajištění v případě, že je pojištěný zraněn nebo se stane invalidou v důsledku úrazu.
 4. Pojištění proti nemoci: Poskytuje finanční zajištění v případě, že je pojištěný nemocný nebo neschopný pracovat.
 5. Cestovní pojištění: Poskytuje finanční krytí pro nepředvídatelné události, které se mohou stát během cestování. Toto pojištění může pokrývat různé situace, včetně lékařských nákladů v důsledku nemoci nebo úrazu, ztráty zavazadel, zrušení cesty a další.

Pojištění osob je navrženo tak, aby chránilo vaše zdraví, život a finanční stabilitu v různých životních situacích. Zejména životní pojištění je stěžejní pro ochranu rodiny, která by například v případě nemoci či úmrtí jednoho z živitelů musela čelit náročné finanční situaci.

Jestliže máte děti a zajímá vás, jak je co nejlépe pojistit, přečtete si náš článek na téma Jak správně pojistit dítě?

Jaká je cena pojištění osob?

Cena pojištění osob se liší dle různých faktorů. Ovlivňuje ji například rozsah krytí, věk a zdravotní stav pojištěné osoby a další. Pro sjednání životního pojištění online navštivte naše stránky a vyplněním pár údajů získejte nezávazné srovnání pojištění z pohodlí domova.

Proč je důležité pojištění majetku a osob?
zdroj: freepik.com

Shrnutí – proč je důležité pojištění majetku a osob?

 1. Finanční ochrana: Pojištění poskytuje finanční ochranu v případě nečekaných událostí. Nelze předvídat všechno, co se nám může stát, a některé události mohou způsobit značné finanční problémy. Pojištění nám pomáhá tuto zátěž snížit tím, že pokryje náklady spojené s obnovením majetku nebo léčbou a náklady na zotavení.
 2. Zajištění rodiny: Životní pojištění poskytuje finanční ochranu pro vaše blízké v případě vaší smrti. Toto zabezpečení může pomoci vaší rodině pokrýt náklady na pohřeb, zůstatkové dluhy a další výdaje, které by mohly po vaší smrti vzniknout.
 3. Ochrana majetku: Pojištění majetku chrání váš dům, auto a další cenné věci před riziky jako jsou požáry, krádeže a přírodní katastrofy. Bez pojištění by mohlo dojít ke ztrátě investice a značným nákladům na obnovu.

Pojištění majetku a osob je klíčovým aspektem moderního finančního plánování a zajištění naší budoucnosti. Bez správného pojištění může být těžké se vyrovnat s nečekanými událostmi a jejich finančními důsledky.

Při sjednání pojištění je důležité pečlivě zvážit své potřeby a mít jasnou představu o nejlepším pojištění pro vás. Proto je vždy důležité si před sjednáním pojištění pečlivě prostudovat podmínky a rozsah krytí a zjistit, zda odpovídají vašim očekáváním. V případě vašeho zájmu vám se všemi kroky rádi pomůžeme. Obraťte se na nás a získejte srovnání pojištění online ještě dnes.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil