Spoření a investice

spoření a investice

Chci začít spořit a investovat

Chcete se spořením a investováním zajistit na důchod nebo si splnit další finanční cíle?

Spořím a investuji a chci zlepšit své cíle a strategii

Spoříte a investujete, ale nejste si jisti správností nastavení finančních cílů a strategií?

Spoření a investice

Spoření a investice jsou důležitými finančními nástroji, které nám umožňují budovat finanční zabezpečení a dosahovat  dlouhodobých i krátkodobých cílů. Klíčovými prvky úspěšného spoření jsou vytvoření a následná správa investičního plánu, a protože chápeme, že pro vás ani jedno nemusí být jednoduché, připravili jsme si pro vás přehled stěžejních informací. Zpřehledníme vám základní kroky pro vypracování efektivního investičního plánu, který vám pomůže dosáhnout svých spořících a investičních cílů, uvedeme možnosti spoření a mnohem víc.

Spoření a investice a jejich plánování – jak na tvorbu investičního plánu?
 1. Nastavení cílů: Je důležité si uvědomit, proč chcete investovat a čeho chcete dosáhnout. Cíle by měly být měřitelné, časově ohraničené a realistické. 
 2. Zhodnocení finanční situace: Před vytvořením investičního plánu je důležité zhodnotit svou finanční situaci. Zvažte své příjmy, výdaje, existující úspory i dluhy. To vám pomůže určit, kolik peněz můžete pravidelně investovat a jaký je váš výchozí kapitál.
 3. Stanovení investiční strategie: Jakmile identifikujete svůj cíl a vyhodnotíte svou současnou finanční situaci, bude snazší zjistit, jakým způsobem se ke svému cíli nejpravděpodobněji dostanete. Uvažujte o délce investičního horizontu a o svých preferencích ohledně rizika a výnosnosti.
 4. Důslednost a pravidelnost: Stanovte si pravidelný časový rámec pro investice a spoření, abyste si zvykli na pravidelné uložení peněz.
 5. Monitorování a revize: Investiční plán by měl být pružný a průběžně se vyvíjet. Pravidelně sledujte vývoj svých investic a zhodnoťte, zda dosahujete svých cílů. V případě potřeby přehodnoťte svou strategii a proveďte  úpravy.

Je třeba pamatovat na to, že každá investice nese určité riziko, a proto je důležité nastavit si investiční plán adekvátně. V případě nejistot je výhodné poradit se s finančním odborníkem, který vám může pomoci nejen s plánováním investic, ale i s průběžným monitorováním a případnou revizí.

spoření a investice
Jak si nastavit cíle pro spoření a investice?
 1. Definujte cíl co nejkonkrétněji.
 2. Stanovte si způsob, jakým budete měřit dosažení svého cíle. To může být částka peněz, kterou chcete naspořit, nebo určité procento výnosu, kterého chcete dosáhnout.
 3. Určete si časový rámec, ve kterém chcete svého cíle dosáhnout.
 4. Buďte ohledně svých cílů realističtí.
 5. Pokud máte více cílů, stanovte si jejich hierarchii a určete, které jsou pro vás nejdůležitější. 
Krátkodobé vs. dlouhodobé spoření a investice
 • Časový horizont: Krátkodobé spoření a investice mají obvykle časový horizont do jednoho roku, dlouhodobé obvykle alespoň 5 let, klidně i několik desetiletí.
 • Cíle: Krátkodobé spoření a investice jsou často zaměřeny na splnění krátkodobých finančních potřeb a cílů, jako jsou nákup nového vybavení či financování dovolené, zatímco dlouhodobé se mohou vztahovat například k financování důchodu, vzdělání dětí nebo nákupu nemovitosti.
 • Riziko a výnos: Dlouhodobé investice obecně nabízejí vyšší potenciální výnosy, ale jsou také spojeny s vyšším rizikem.
spoření a investice
Příklady produktů pro krátkodobé spoření a investice
 1. Spořicí účet často nabízí lepší úrokové sazby než běžné účty a je určen specificky pro účely spoření. Peníze na spořicím účtu jsou snadno dostupné, což umožňuje jednotlivcům pravidelně přidávat a vybírat peníze.
 2. Termínovaný vklad je účet, na který vložíte peníze na určitou dobu za pevně stanovenou úrokovou sazbu. Tato možnost poskytuje stabilnější výnosy než běžný účet, ale peníze jsou vázané na daný časový rámec.
 3. Krátkodobé dluhopisy jsou typem dluhopisů, které mohou poskytnout pravidelné platby úroků a představovat relativně bezpečnou investici.
 4. Peněžní fondy jsou investiční fondy investující do krátkodobých dluhopisů a likvidních aktiv, jako jsou bankovní vklady.
Příklady produktů pro dlouhodobé spoření a investice
 1. Akcie je typ investice, která umožňuje vlastnit podíl ve společnostech a mít podíl na zisku a růstu. Je však důležité mít na paměti, že investice do akcií je spojena s vyšším rizikem.
 2. Dluhopisy jsou dlužními úvěry, které vydávají vlády, korporace nebo města. Investování do dluhopisů je obecně považováno za méně rizikové než investice do akcií, ale potenciální výnosy jsou obvykle nižší.
 3. Investiční fondy sbírají peníze od investorů a spravují je profesionálové. Fondy mohou investovat do různých aktiv a umožňují diverzifikovat své investice s menším množstvím peněz.
 4. Investování do nemovitostí zahrnuje vedle kupování a pronajímání nemovitostí také investice do realitních fondů.
 5. Penzijní plány jsou zaměřeny na dlouhodobé spoření pro důchodové zabezpečení. Zde je důležité zvážit různé druhy penzijních plánů, jako jsou:

a) individuální penzijní připojištění – penzijní program, který je k dispozici jednotlivcům, kteří chtějí sami spořit na svůj důchod. Jednotlivec uzavírá smlouvu s pojišťovnou nebo jinou finanční institucí a pravidelně přispívá na svůj osobní penzijní účet.

b) penzijní fondy – druh investičního fondu.

c) zaměstnanecké penzijní plány – penzijní programy poskytované zaměstnavatelem jako součást zaměstnaneckých výhod.

Spoření a investice jako vhodná volba finančního zabezpečení

Klíčovým prvkem investic je diverzifikace, tedy rozdělení investic mezi různé třídy aktiv (akcie, dluhopisy, nemovitosti apod.). Důvodem je snížení rizika a zvýšení potenciálního zisku. Zároveň je velmi důležité rozlišovat mezi krátkodobým a dlouhodobým spořením a investicemi, protože strategie a produkty vhodné pro jedno mohou být nevhodné pro druhé. Dobře tedy zvažte svůj investiční plán a v případě potřeby se nebojte obrátit na finančního specialistu, který vám pomůže vybrat tu nejvhodnější cestu ke splnění vašich cílů a finančnímu zabezpečení.