Jak funguje životní pojištění?

Obrazek2 modified

25. 6. 2023

Životní pojištění

Životní pojištění je pojistná smlouva mezi klientem a pojišťovnou, ve které se pojišťovna zavazuje zaplatit určenou peněžní částku pojištěné osobě v případě jejího dožití a obmyšlené osobě v případě smrti pojištěné osoby. Obmyšlená osoba je určená pojistníkem v pojistné smlouvě, která je oprávněna obdržet sjednané pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Typy životního pojištění

Typy životního pojištění je možné rozdělit do pěti kategorií:

  • Rizikové pojištění – základním produktem životního pojištění. Při jeho sjednání se stanoví výše pojistné částky, která je vyplacena v případě pojistné události. Pojištění se vztahuje jen na krytí rizika (obvykle smrti), ale je možné ho pomocí různých doplňkových balíčků rozšířit o další rizika (např. trvalé následky úrazu, invaliditu apod.)
  • Kapitálové pojištění – kromě krytí rizika navíc obsahuje spořicí složku, která vám zajišťuje peníze i v případě, kdy se vám takříkajíc nic nestane.
  • Investiční pojištění – rozšiřuje pojištění o možnost aktivně ovlivňovat hodnotu výnosu, tedy to, kam peníze investujete a kolik tak získáte.
  • Flexibilní pojištění – umožňuje klientovi měnit výši pojistného a pojistnou dobu podle svých potřeb.
  • Důchodové pojištění – slouží k zajištění příjmu v důchodu

Podmínky pro sjednání životního pojištění

Podmínky pro sjednání životního pojištění se mohou lišit podle pojišťovny a produktu. Obvykle se však požaduje věk klienta mezi 18 a 65 lety, zdravotní stav a výše pojistného. U některých produktů může být nutné absolvovat lékařské prohlídky.

Při sjednání životního pojištění je důležité zvážit své potřeby a představy o tom, co by mělo být kryto. Dále je nutné zvážit výši pojistného a dobu trvání pojištění.

zivotni pojisteni
Zdroj: freepik.com

Životní pojištění – daně

Ano, pojistné na soukromé životní pojištění můžete odečíst od daňového základu daně z příjmů do výše max. 24 000 Kč ročně. Odečíst si můžete plných 24 000 Kč pouze v případě, že platíte roční pojistné ve výši 24 000 Kč (2000 Kč měsíčně) a splňujete další podmínky. Kromě platby ročního pojistného ve výši 24 000 Kč musíte splnit následující podmínky:

  • Pojištění musí být sjednáno na dobu nejméně 5 let.
  • Pojištění musí být sjednáno na vlastní osobu nebo na osobu blízkou (manžel/ka, dítě)
  • Pojištění musí být sjednáno u pojišťovny s povolením k provozování životního pojištění v ČR
  • Pojištění musí být sjednáno na základě pojistné smlouvy

Máte-li více životních pojištění, můžete odečíst pouze pojištění smrti a dožití.

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění se liší v celkovém rozsahu krytí vzniku pojistných událostí. Zatímco úrazové pojištění kryje rizika spojená výhradně s následky úrazu, životní pojištění kryje kompletní ochranu životních rizik a obsahuje zároveň garantovanou rezervotvornou spořící složku.

Životní pojištění pro děti

Životní pojištění pro děti nejčastěji obsahuje pojištění úrazu dítěte a dále spořící složku. U spořící složky jsou peníze investovány do fondů dle úvahy pojistníka.

Výhody a nevýhody životního pojištění

Výhody životního pojištění jsou pojistná ochrana v případě úrazu, nemoci, hospitalizace, invalidity, smrti a dalších. V takových chvílích pomůže vyplacené pojistné plnění překlenout období bez příjmu. Pokud zvolíte životní pojištění s investiční složkou, za výhodu lze také považovat potenciální finanční zhodnocení. Další výhodou je, že zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění lze odečíst od základu daně z příjmu až do výše 24 000 Kč ročně. Výhodou také je, že pojistné na životní pojištění je hrazeno zaměstnavatelem.

Nevýhody životního pojištění mohou být vyšší náklady v případě zhodnocování, než je tomu třeba u otevřených podílových fondů. Dále, pokud zvolíte špatnou strategii, nebudou vaše peníze nijak zhodnoceny. Pokud vypovíte smlouvu během prvních let, počítejte s vysokými ztrátami. V případě dožití vám není zaručeno vyplacení zhodnocení. S naspořenými financemi je obvykle možné manipulovat až po ukončení pojištění. Pojišťovna vás může odmítnout (například trpíte-li závažnou nemocí).

Srovnání životního pojištění

Tragické události se stávají často, nicméně mnohdy nepředvídatelně. Na trhu však operuje nespočet pojišťoven a bank poskytující služby v oblasti životního pojištění. Vyzkoušejte naše služby a získejte srovnání životního pojištění na míru, vše online z pohodlí domova.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil