Jak si spočítat vlastní bonitu?

bonita klienta 2

16. 7. 2023

Pokud se vy či Vaši blízcí snažíte o získání hypotéky, bonita bude velmi pravděpodobně hrát v jejím vývoji důležitou roli. Je totiž důležitým ukazatelem pro banky, které podle ní rozhodují, zda klient půjčku získá, nebo mu bude zamítnuta. Faktory ovlivňující bonitu a další potřebné informace o problematice prezentujeme v následujícím článku.

Co to je bonita?

Bonita je schopnost klienta řádně a včas splácet svůj úvěr. Je důležitým ukazatelem pro banky, které podle ní rozhodují, zda klient půjčku získá, nebo mu bude zamítnuta. Bonita ale také ovlivňuje samotnou úrokovou sazbu. Čím je vyšší, tím klient získá nižší úrok. Bonita vyjadřuje důvěryhodnost ekonomického subjektu (firmy, jednotlivce, ale i obce nebo státu) na finančním trhu. Souvisí s hospodařením subjektu a vyjadřuje tak jeho solventnost, kredibilitu, schopnost a ochotu dostát svým závazkům, případně zhodnotit vkládaný kapitál.

Bonita a rating

Ačkoliv bonita klienta často bývá ztotožňována s ratingem, který představuje schopnost splácet své dluhy, bonita má širší rozsah a rating je jen jednou z jejích složek. Rating je nezávislé hodnocení různých subjektů, které je řadí do několika kategorií a dovoluje tak přibližné srovnání, případně i vytvoření pořadí.

Jak si vylepšit bonitu klienta?

Pro zvýšení bonity klienta se můžete pokusit:

  • splatit alespoň část svých dluhů předčasně
  • zrušit všechny kontokorenty a kreditní karty (nebo omezit na minimum)
  • doplatit své závazky, vymazat záznam v registrech a podobně.
  • snížit své výdaje a zvýšit příjmy

Samotná banka vám může pomoci s vylepšením bonity klienta. Banka posuzuje bonitu klienta primárně na základě srovnání klientových příjmů a výdajů. Pokud máte problém s vysokými splátkami, můžete se obrátit na banku a požádat o změnu splátek. Banka může také nabídnout refinancování úvěru.

Délka trvání zlepšení bonity klienta závisí na mnoha faktorech, včetně toho, jak dlouho trvá splácení dluhu.

bonita klienta 3
Zdroj: Freepik.com

Výpočet bonity klienta se liší v závislosti na bance. Banky používají různé metody pro výpočet bonity klienta. Obecně se však bonita klienta vypočítává na základě srovnání příjmů a výdajů. Bonitu klienta je možné zjistit na webu banky, která vám poskytuje úvěr.

Banku v první řadě zajímají naše příjmy. U některých bank se lze setkat s nutností doložit průměr čistých příjmů za uplynulých 12 měsíců, u některých 6 měsíců, ale také 3 měsíců. Zdroj příjmů hraje v takovém případě důležitou roli. Obrovskou výhodu mají zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, většina bank totiž přistupuje k těmto klientům s podobným přístupem. Odlišnosti lze vnímat u klientů s pracovní smlouvou na dobu určitou, u kterých mají banky jiná kritéria posouzení.

U OSVČ je přístup bank povětšinou zcela odlišný. Nejčastěji banky zajímá daňové přiznání, respektive základ daně, což je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Důležité je tedy správně analyzovat svůj zdroj příjmů. 

Dalším faktorem ovlivňující bonitu klienta jsou současné závazky. V nich jsou zahrnuty výhradně úvěrové produkty, nikoli různá inkasa, hrazení tarifů a podobně. Lze sem zařadit spotřebitelské úvěry, leasingy, hypotéky, úvěr ze stavebního spoření, ale i kontokorent a kreditní kartu.

Vliv zadlužení a ročního příjmu na bonitu klienta

Jakmile jsou známy příjmy včetně závazků, je možné pomocí parametrů DTI a DSTI zjistit celkový úvěrový limit. V dubnu tohoto roku docházelo k jejich aktualizaci, více v našem článku.

Parametr DTI určuje objem úvěru, který dle svých příjmů mohu získat. Naproti tomu parametr DSTI následně určuje celkovou měsíční splátku.

DTI si můžete snadno vypočítat sami. Jednoduše sečtěte všechny své půjčky, včetně té, o kterou chcete požádat, a výsledek vydělte svým ročním příjmem. Maximální hodnota je 8,5. Nicméně pokud je vám méně než 36 let, podmínky jsou mírnější a maximální hodnota je posunuta na 9,5.

Chcete-li naopak zjistit DSTI, sečtěte měsíční splátky všech půjček (včetně půjčky, o kterou také žádáte). Tento součet vynásobte 12 a vydělte svým ročním příjmem. Výsledek vynásobte 100, abyste získali procentuální hodnotu, která nepřekročí limit 45 %. Pro žadatele mladší 36 let je limit 50 %.

Chystáte se zažádat o hypotéku, nicméně se Vám nechce trávit hodiny na cestách kvůli bankovním schůzkám? Vyzkoušejte naše Srovnání hypoték online.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil