Podílové fondy - jak fungují a jak do nich investovat?

Podílové fondy - jak fungují a jak do nich investovat?

17. 9. 2023

Podílové fondy jsou populárním způsobem investování, který umožňuje jednotlivcům zapojit se do kapitálových trhů a diverzifikovat své portfolio. V tomto článku se podíváme například na to, co jsou podílové fondy, jak fungují, jak do nich investovat nebo jak je to se zdaněním zisků z podílového fondu.  

Co jsou podílové fondy?

Podílové fondy jsou investiční nástroje, které shromažďují peníze od různých investorů. Jsou spravovány profesionálními správci, kteří investují peníze do různých aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, nemovitosti a další. Cílem je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení pro investory. Každý investor v podílovém fondu vlastní určitý počet podílových listů, což představuje jeho podíl na celkovém portfoliu fondu.

Jak fungují podílové fondy?

Pokud si kladete otázku, jak fungují podílové fondy, pak byste se měli seznámit s těmito charakteristickými rysy:

 1. Diverzifikace: Pokud byste sami investovali do jednotlivých akcií nebo dluhopisů, mohli byste utrpět ztráty, jestliže by jedno konkrétní aktivum dramaticky kleslo na hodnotě. Investiční fondy se však snaží minimalizovat toto riziko tím, že rozloží investice do různých aktiv.
 2. Profesionální správa: Fondy jsou spravovány profesionály, kteří mají zkušenosti s investováním na kapitálových trzích. Tito správci provádějí analýzu a výzkum trhu a rozhodují, kam investovat peníze fondu.
 3. Likvidita: Investoři mohou obvykle nakupovat a prodávat podílové listy fondu každý obchodní den, což poskytuje relativní likviditu (schopnost rychlé přeměny investice na peníze).
 4. Distribuce zisků: Zisky z investic fondu jsou distribuovány mezi investory v souladu s jejich vlastnictvím podílových listů.
Podílové fondy - jak fungují a jak do nich investovat?
zdroj: freepik.com

Jak investovat do podílových fondů?

Investice do podílových fondů je obvykle snadná a přístupná široké veřejnosti. Postup, jak investovat do podílových fondů, může zahrnovat následující kroky:

 1. Výběr fondu: Nejprve si vyberte podílový fond, do kterého chcete investovat. Můžete vybírat z různých typů fondů, jako jsou akciové fondy, dluhopisové fondy, smíšené fondy a další.
 2. Otevření účtu: Kontaktujte správce fondu nebo investiční společnost a otevřete investiční účet.
 3. Vložení peněz: Vložte své peníze na investiční účet.
 4. Výběr konkrétního fondu: Po otevření účtu si vyberte konkrétní fond, do kterého chcete investovat.
 5. Nákup podílových listů: Investujte peníze do vybraného fondu nákupem podílových listů.
 6. Monitorování a správa: Pravidelně sledujte vývoj svého investičního portfolia a přizpůsobujte své investice podle vlastních finančních cílů.

Se všemi kroky vám rádi pomůžeme. Jsme schopni vám vypracovat online investiční plán dle vašich potřeb – stačí pouze vyplnit nezávazný formulář.

Podílové fondy – ano či ne?

Rozhodnutí o investici do podílových fondů závisí na vaší finanční situaci, cílech a preferencích. Podílové fondy mohou být vhodným způsobem diverzifikace portfolia a dlouhodobého růstu kapitálu, ale mějte na paměti, že s sebou nesou rizika spojené s úpadkem trhu a náklady vztahující se k profesionální správě.

Při rozhodování o investicích do podílových fondů byste tedy měli vzít v úvahu aspekty, jako jsou riziko a výnosnost (například akciové fondy obvykle nabízejí vyšší potenciál pro vysoké zhodnocení, ale také nesou větší riziko kolísání hodnoty, naopak dluhopisové fondy mohou být méně rizikové, nicméně mají nižší očekávané výnosy), náklady spojené s investováním či doba investice.

Podílové fondy – poplatky

Poplatky spojené s investováním do podílových fondů mohou být různé a závisí na konkrétním fondu, investiční společnosti a jurisdikci, ve které investujete. Zde jsou některé z hlavních poplatků, které můžete očekávat při investování do podílových fondů:

 1. Správcovský poplatek: Poplatek, který platíte správci fondu za profesionální správu a řízení portfolia fondu. Správcovský poplatek je obvykle vyjádřen jako roční procento z celkové hodnoty aktiv fondu.
 2. Poplatek za nákup a prodej: Některé fondy mohou účtovat poplatky za nákup a prodej podílových listů. Front-end load (poplatek za nákup) se odečte při nákupu podílových listů, zatímco back-end load (poplatek za prodej) se účtuje při prodeji. Existují také fondy bez poplatků za nákup a prodej, které se označují jako “no-load” fondy.
 3. Náklady na transakce: Kromě poplatků za nákup a prodej mohou být účtovány náklady na transakce spojené s obchodováním s aktivy uvnitř fondu. Tyto náklady se obvykle odrážejí ve výkonech fondu a zahrnují provizní poplatky a spready (tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou).
 4. Správní poplatky: Poplatky, které pokrývají náklady na správu a administraci fondu, jako jsou účetní a knihovní služby, technická podpora a další operativní náklady.
 5. Náklady na obchodování: Pokud fond aktivně obchoduje na kapitálových trzích, mohou vznikat náklady na obchodování, jako jsou provize za nákup a prodej akcií nebo dluhopisů.
 6. Daňové náklady: Investice do podílových fondů mohou mít také daňové náklady, zejména v oblasti daní z kapitálových zisků. Jak budou tyto náklady ovlivňovat vaše celkové zisky, závisí na daňových zákonech ve vaší jurisdikci a délce držení investice.

Je důležité mít nastudované prospekty a informační dokumenty fondu, neboť právě ty obsahují informace o všech poplatcích, které se s daným fondem pojí. Veškeré detaily je vhodné konzultovat s finančním poradcem. Obraťte se na nás a my vám pomůžeme získat jasnou představu o tom, jaké poplatky budete platit a jak budou ovlivňovat vaše investiční výnosy. V případě vašeho zájmu za vás zjistíme, které banky nabízejí možnost sjednání bez vstupního poplatku, a prokonzultujeme vaše další individuální požadavky.

Podílové fondy - jak fungují a jak do nich investovat?
zdroj: freepik.com

Podílové fondy a zdanění

Zdanění zisků z podílových fondů závisí na jurisdikci, ve které investujete, a na délce vaší investice. Většina zemí má pro zdanění kapitálových zisků z investic do podílových fondů specifická pravidla.

Zisky z podílových fondů jsou v České republice obecně podrobeny dani z příjmů fyzických osob. To znamená, že zisky, které investor získá z prodeje podílových listů nebo z vyplácení zisku z podílového fondu, jsou považovány za daňově závazný příjem. To však neplatí, pokud je doba držení alespoň 3 roky. Tyto zisky z podílových fondů jsou od daně z příjmu osvobozeny.

Specifickou formou jsou tzv. osvobozené investice, neboť některé druhy podílových fondů, jako jsou penzijní fondy nebo fondy dlouhodobého spoření, mohou nabízet specifické daňové výhody. Investice do těchto fondů může být osvobozena od daně z příjmů.

Je důležité si uvědomit, že daňová pravidla a sazby mohou být změněny legislativními úpravami. Proto je vždy vhodné poradit se s finančním poradcem. Výhodou samozřejmě může být i váš osobní zájem se v této oblasti sebevzdělávat.

Nejlepší podílové fondy

Nejlepší podílové fondy nelze jednoznačně definovat, neboť klíčovou roli hrají individuální finanční cíle konkrétního investora. Nezapomínejte, že vaše banka je schopna vám zprostředkovat zapojení pouze do fondů, které ona sama nabízí. Je třeba provést důkladný výzkum a vybrat takové fondy, které odpovídají vašim potřebám. Na úvod vám doporučujeme přečíst si náš krátký článek na téma Spoření a investice. Budete-li mít k této oblasti jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme.

Závěrem podotkněme, že podílové fondy jsou flexibilním a dostupným způsobem investování pro jednotlivce, kteří chtějí využít potenciál kapitálových trhů. Je však důležité činit informovaná rozhodnutí a mít jasný plán investování, který odpovídá vašim finančním cílům a míře vaší tolerance k riziku.

Nejtěžším krokem při investování je odbourat veškeré pochybnosti a začít. Rádi vás investicemi provedeme a pomůžeme vám se sestavením individuálního portfolia. Sjednejte si svůj investiční plán online z pohodlí domova.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil