Nová hypotéka

srovnání hypoték
ZABERE VÁM 2 MINUTy

VYPLNĚNÍ ONLINE

Na základě vámi vyplněných údajů získáte srovnání trhu pro váš konkrétní případ.

TELEFONÁT NA 10 MINUT

ZAVOLEJTE MI

Během krátkého telefonátu společně vyplníme údaje důležité pro vypracování srovnání trhu pro váš konkrétní případ.

Hypotéka

Hypotéka je typ úvěru, který lidé často využívají k financování nákupu nemovitosti. Jinými slovy se jedná o finanční prostředek poskytovaný bankou nebo jinou finanční institucí za účelem krytí nákladů na nákup domu, bytu nebo pozemku. V následujícím článku se dozvíte více informací o fungování hypotéky a podmínkách pro její získání, uvedeme přehled základních typů hypoték i souvisejících pojmů a nevynecháme ani výhody a nevýhody hypotečních úvěrů.

Fungování hypotéky

Hypotéka je úvěr, který je zabezpečen nemovitostí. To znamená, že banka, která poskytuje hypotéku, si vezme zástavu na nemovitosti, dokud půjčku plátce hypotéky nesplatí. Pokud plátce hypotéky nedokáže splácet půjčku, banka má právo prodat nemovitost, aby pokryla své náklady.

Při uzavírání hypotéky se plátce hypotéky a banka dohodnou na množství peněz, které banka půjčí, a na době splatnosti. Plátce hypotéky platí pravidelné měsíční platby. Ty obsahují jak úrok, tak částku splácení půjčky. Když je půjčka plně splacena, plátce hypotéky získá vlastnická práva k nemovitosti.

hypotéka

Podmínky pro získání hypotéky

Podmínky pro získání hypotečního úvěru se mohou lišit v závislosti na bankovních požadavcích a právních předpisech. Obvykle je nutné mít minimálně 10–20 % vlastního kapitálu, tj. peníze, které plátce hypotéky vloží do nákupu nemovitosti. Plátce hypotéky musí také prokázat, že má dostatečné příjmy a schopnost hypotéku splácet. Banky obvykle vyžadují doložení finančních dokladů a potvrzení o zaměstnání.

Mezi základní požadavky pro získání hypotéky patří také tzv. bonita klienta. Jedná se o bankovní hodnocení toho, zda dokáže klient hypotéku (případně jinou půjčku) bez problémů splácet. Bonita se vyhodnocuje na základě pravidelného příjmu a jeho výše.

Typy hypoték

Hypotéky lze dělit podle různých kritérií. Nejjednodušší rozdělení je na hypotéky účelové, neúčelové a investiční.

 1. Účelová hypotéka je klasická hypotéka, která má předem definovaný účel. Při čerpání hypotéky je tedy nutné bance dokládat účelové využití finančních prostředků. Lze ji využívat výhradně k zajištění bydlení (např. ke koupi nebo stavbě domu).
 2. Neúčelová (americká) hypotéka nemá žádná pravidla pro využití. Finance čerpané z americké hypotéky tedy můžete využít prakticky na cokoliv (například na financování podnikání).
 3. Investiční hypotéka je typ hypotečního úvěru, jehož účelem je financování nemovitostí, které mohou být určeny například k podnikání nebo pronájmu.

Z rozdílu mezi účelovou a neúčelovou hypotékou vyplývá, že neúčelová hypotéka poskytuje větší flexibilitu. Na druhou stranu účelová hypotéka bývá obvykle spojena s nižšími úrokovými sazbami, protože banky a úvěrové instituce mají větší jistotu, že peníze budou použity na konkrétní účel spojený s nemovitostí. Oba typy hypoték tedy mají své pozitiva i negativa.

Dále lze hypoteční úvěry dělit například na hypotéku s fixní úrokovou sazbou nebo hypotéku s úrokovou sazbou variabilní. 

 1. Hypotéka s fixní úrokovou sazbou je druhem úvěru, v němž je úroková sazba stanovena na pevné období, během kterého zůstává neměnná. Po uplynutí této doby může být úroková sazba přepočtena na novou fixní dobu nebo se může přepočítat na flexibilní úrokovou sazbu. 
 2. Hypotéka s flexibilní úrokovou sazbou je typem úvěru, ve kterém se úroková sazba může měnit v závislosti na aktuální situaci na trhu. Změny výše úrokové sazby se poté promítají do výše měsíčních splátek.
hypotéka

Výhody a nevýhody hypotéky

Mezi hlavní výhody hypotéky patří:

 • Možnost získat financování ke koupi nemovitosti, kterou si jinak plátce hypotéky nemůže dovolit.
 • Možnost získat výhodné úrokové sazby, které jsou většinou nižší než úrokové sazby u osobních úvěrů nebo kreditních karet.
 • Možnost získat daňové výhody. V mnoha zemích mohou plátci hypotéky odečíst úroky z daní, což snižuje celkové náklady na hypotéku.
 • Pokud nemovitost zvyšuje svou hodnotu, může být hypotéka také dobrou investicí do budoucna.

Mezi hlavní nevýhody hypotéky patří:

 • Závazek k dlouhodobým platbám.
 • Riziko ztráty nemovitosti v případě neschopnosti splácet půjčku.
 • Riziko navýšení úrokových sazeb.
 • Plátce hypotéky musí splnit určité požadavky, aby byl schopen hypotéku získat.

Některé důležité pojmy související s hypotékou

Při uzavírání hypotéky se s nejvyšší pravděpodobností setkáte s několika důležitými pojmy, jejichž pochopení je předpokladem k výběru nejlepšího hypotečního úvěru pro vaše potřeby.

 1. Hypoteční banka = specializovaná banka, která se zaměřuje na poskytování hypotečních úvěrů a na jejich zajištění pomocí zástavního práva na nemovitostech.
 2. Zástavní právo = právní vztah, kterým se zajišťuje pohledávka získaná úvěrem, a to na základě práva zástavy, které poskytovateli úvěru umožňuje zabavit nemovitost, pokud dlužník nesplní své závazky.
 3. Zástavní list = dokument obsahující informace o zástavním právu a zajišťující práva držitele pohledávky na zástavě.
 4. Zástavní hodnota = hodnota nemovitosti, jež slouží jako záruka pro poskytnutý hypoteční úvěr.
 5. Úroková sazba = částka, kterou banka účtuje za poskytnutí hypotéky. Může se lišit v závislosti na typu hypotéky, délce jejího splácení nebo stavu trhu.
 6. Doba splatnosti = délka doby, po kterou musí plátce hypotéky splácet půjčku. Obvykle se pohybuje od 10 do 30 let, nicméně se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách hypotéky.
 7. RPSN = roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové náklady na úvěr včetně úroků a dalších poplatků.
 8. Refinancování = proces, kdy dlužník nahrazuje existující úvěr novým úvěrem za účelem snížení úrokové sazby nebo snížení měsíční splátky.
hypotéka

Jaký je postup při uzavření hypotečního úvěru?

Před uzavřením hypotéky je důležité provést důkladné srovnání hypoték. Zájemce o hypotéku musí v první řadě zvážit svůj finanční stav a výši požadovaného úvěru, dále je zapotřebí porovnat úrokové sazby či zjistit další podmínky hypotéky. Jak na pečlivé srovnání hypoték se dočtete přímo na našem webu.

Někteří lidé nad hypotečním úvěrem dlouho váhají, a to především z důvodu nedostatečné informovanosti a obav z komplikovaného procesu. Jestliže je toto i váš případ, nenechte se odradit a spojte se s odborníkem, který vám pomůže porozumět všem podmínkám hypotéky a bude vaším průvodcem na cestě ke sjednání té nejlepší hypotéky pro vás. Splňte si svůj sen o bydlení a zajistěte si udržitelnou finanční stabilitu.