Penzijní spoření nebo investice?

Penzijní spoření nebo investice?

29. 10. 2023

Za účelem zajištění finanční stability a pohodlí v důchodu zvažuje mnoho lidí dvě možnosti: penzijní spoření a investice. Obě tyto kategorie mají své výhody a nevýhody, nadto je zapotřebí zvážit i individuálních cíle a preference každého jedince. Abychom vám rozhodování mezi penzijním spořením a investicemi usnadnili, uvádíme v tomto článku jejich podrobné srovnání.

Na úvod ještě poznamenejme, že základní informace ke spoření a investicím uvádíme v našem článku Spoření a investice. Vedle příkladů produktů pro krátkodobé i dlouhodobé spoření a investice v něm také popisujeme postup při tvorbě investičního plánu a nastavení osobních cílů.

Co je penzijní spoření?

Penzijní spoření je finanční produkt, který vám umožňuje spořit zejména na důchod. Je poskytován penzijními společnostmi a vedle zhodnocených peněz jsou s ním spjaty také státní příspěvky, daňové úlevy či příspěvky od zaměstnavatelů. Podrobný vhled do této kategorie nabízí náš článek Penzijní spoření a penzijní připojištění.  

Při výběru penzijního spoření je důležité zvážit následující faktory:

 • Částka, kterou chcete měsíčně spořit.
 • Doba, po kterou chcete spořit.
 • Vaše tolerance k riziku.

Penzijní spoření a jeho výhody

Penzijní spoření má své specifické výhody, což jej činí pro řadu lidí atraktivní možností střádání úspor.

  • Státní příspěvky: Odvíjí se od vaší investiční strategie, tedy od výše vkladu. V současné době činí maximální možný státní příspěvek 2 760 Kč.
  • Daňové úlevy: Při měsíčním vkladu 3000 Kč lze získat daňovou úsporu až 3 600 Kč.
  • Příspěvky od zaměstnavatele: Z příspěvků na penzijní spoření není zaměstnavatelem odváděno sociální a zdravotní pojištění, získáte tedy celou částku.
  • Stabilita a nízké riziko: V porovnání s investičními produkty penzijní spoření nabízí nižší riziko ztráty úspor.

Penzijní spoření a jeho nevýhody

 • Předčasný výběr jako ztráta státních příspěvků: Podmínkou pro získání státního příspěvku je vyčkat s výběrem penzijního spoření minimálně do věku 60 let, přičemž doba spoření musí být alespoň 60 měsíců, tedy 5 let. V případě předčasného výběru ztratíte na čerpání státního příspěvku nárok. 
 • Riziko nízkých výnosů: Výnosy z penzijního spoření závisí na investiční strategii a tržních podmínkách. S tímto se úzce pojí i riziko inflace, která může snížit kupní sílu vašich úspor v budoucnu.
 • Změny ve státní politice: Pravidla penzijního spoření se mohou měnit v závislosti na politických rozhodnutích. 
 • Riziko změny životních okolností: Vaše finanční situace a potřeby se mohou během let změnit, což pravděpodobně ovlivní vaši schopnost pravidelně do penzijního spoření přispívat. Může se tak stát, že vaše počáteční vize o výši státního příplatku a čerpání jiných výhod nebude již možná. Z tohoto hlediska je vhodné zamýšlet se i nad jinými finančními produkty nabízejícími možnost finančního zajištění budoucnosti.
penzijní spoření nebo investice?
zdroj: freepik.com

Co jsou investice?

Investice představují vkládání peněz do různých finančních nástrojů s cílem dosáhnout růstu kapitálu. Může jít o nákup akcií, dluhopisů, nemovitostí, investičních fondů nebo jiných aktiv. Investice slouží k maximalizaci zhodnocení finančních prostředků v čase a vytvoření finančního bezpečí, které může být využito pro různé účely; včetně důchodu, vzdělání dětí nebo financování cestování.

Investování si tedy klade za cíl odložit současné prostředky tak, aby přinejmenším neztratily svou hodnotu, v lepším případě, aby jejich hodnota vzrostla.

Investice mohou být:

 • Reálné – investice do drahých vín, do zlata, drahých kovů, nemovitostí apod. Jestliže vás otázka reálných investic zajímá, doporučujeme vám přečíst si náš článek Proč investovat do zlata? 
 • Finanční – peněžní vklady, stavební spoření, akcie, dluhopisy, podílové listy apod.

Kdo může investovat?

Pokud si kladete otázku, kdo může investovat, pak vás odpověď možná překvapí. Investice jsou totiž vhodné pro širokou škálu lidí a mohou být uzpůsobeny různým finančním cílům. Mezi potenciální investory tak mohou patřit lidé různé věkové kategorie, neboť vždy závisí na osobních cílech a individuálních finančních možnostech. Investory se tak mohou stát:

 1. Mladí lidé s dlouhodobým investičním horizontem, kteří cílí například na finanční zabezpečení v důchodu nebo dosažení budoucího cíle, jako je koupě domu.
 2. Střední generace, která chce zajistit finanční stabilitu pro svou rodinu nebo si naspořit na důchod.
 3. Důchodci, neboť i po dosažení důchodového věku mohou investice poskytovat možnost růstu úspor a dodatečný příjem.
 4. Jednotlivci s vyšším množstvím kapitálu, kteří hledají způsob, jak ho efektivně zhodnotit.
Penzijní spoření nebo investice?
zdroj: freepik.com

Investice a jejich výhody

Stejně jako penzijní spoření, tak i investice mají své specifické výhody. Níže uvádíme ty nejstěžejnější.  

 • Vyšší potenciální výnosy: Investice často nabízejí vyšší potenciální výnosy než tradiční penzijní spoření. Při správném výběru investičních nástrojů můžete dosáhnout růstu kapitálu, který přesahuje inflaci a zvyšuje vaše finanční zabezpečení.
 • Ochrana před inflací: Držení hotovosti a spořicí účty v bankách jsou považovány za bezpečné strategie, ale v dlouhodobém horizontu jsou tato “bezpečná” aktiva znehodnocovaná inflací. Investování naopak umožňuje reálné zhodnocování peněz v průběhu času.
 • Diverzifikace: Investování nabízí možnost vytvoření diverzifikovaného portfolia, což snižuje riziko ztráty peněz. Jinými slovy diverzifikace umožňuje rozložit riziko a minimalizovat vliv jednotlivých investic na celkový výsledek.
 • Profesionální správa: Mnoho investičních produktů je spravováno profesionálními správci, kteří mají odborné znalosti a zkušenosti.
 • Flexibilita: S investicemi máte větší kontrolu nad svými finančními prostředky.

Investice a jejich nevýhody

 • Daňové povinnosti: Výnosy z investic mohou být zdaněny, což může snižovat celkový výnos. Například Zisky z podílových fondů jsou v České republice podrobeny dani z příjmů fyzických osob. To však neplatí, pokud je doba držení alespoň 3 roky. Více o podílových fondech se dočtete v našem článku Podílové fondy – jak fungují a jak do nich investovat? 
 • Poplatky: Investování může zahrnovat poplatky, které snižují výnos. Jako příklad si uveďme správcovský poplatek hrazený správci investičního fondu za jeho profesionální správu.
 • Riziko ztráty kapitálu: Trhová nestabilita a výkyvy cen aktiv mohou způsobit pokles hodnoty vašeho portfolia.
 • Vyšší nároky na finanční znalosti: Investování vyžaduje určitou úroveň finančního vzdělání, znalosti trhů a investičních nástrojů. Nezkušeným investorům hrozí dělání chyb, které mohou vést k finančním ztrátám. Vhodnou volbou je poradit se o svých investičních strategiích s finančním poradcem, který vám pomůže s nastavením vašeho investičního plánu. 

Penzijní spoření nebo investice?

Rozhodnutí mezi penzijním spořením a investicemi závisí na vašich cílech, finanční situaci a toleranci k riziku. Jak jste se již sami mohli přesvědčit, obě tyto kategorie mají své specifické výhody a nevýhody. Někteří lidé proto preferují kombinaci produktů z obou těchto kategorií, a to za účelem dosažení rovnováhy mezi zabezpečením důchodu a potenciálním růstem úspor. Pokud si nejste jisti, který finanční produkt je pro vás ten pravý, neváhejte vyzkoušet naši investiční kalkulačku. V případě vašeho zájmu společně vyhodnotíme vaši současnou strategii a pomůžeme vám nastavit vaše finanční cíle, které lze v průběhu investování upravovat.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil