Paušální daň a hypotéka - lze to?

Hypoteka pro OSVC modified

10. 9. 2023

Jste podnikatelem v režimu paušální daně, a chystáte se zažádat o hypotéku? Jak doložíte své příjmy? Pokud vás tato problematika zajímá, odpovědi najdete v našem novém článku.

Co je paušální daň?

Paušální daň je daňový režim, který byl zaveden v České republice od 1. ledna 2021. Tento režim umožňuje poplatníkům platit daně a pojistné na sociální a zdravotní pojištění v jedné paušální platbě, bez nutnosti podávat daňové přiznání a pojistné přehledy. Paušální daň se vztahuje na poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou osobami samostatně výdělečně činnými podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na které se vztahují právní předpisy upravující tato pojištění.

Paušální daň byla zavedena s cílem snížit administrativní náročnost pro poplatníky ve vazbě na povinnosti související s daní z příjmů a s tzv. veřejnými pojistnými (pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění), paušalizace uvedených tří plnění do jedné platby uskutečněné poplatníkem vůči správci daně, splnění povinnosti k dani z příjmů a veřejným pojistným bez nutnosti podávat daňové přiznání a pojistné přehledy, omezený rozsah evidenčních povinností, výrazné omezení nejistoty vůči vstupům kontrolní činnosti správce daně.

Kdy se paušální daň platí?

Paušální daň se platí v měsíčních zálohách, jejichž výše se odvíjí od výše a charakteru příjmů poplatníka. Poplatník si může vybrat ze tří pásem paušálního režimu, která jsou odvozena od výše a charakteru příjmů. Vstup do paušálního režimu je dobrovolný a lze ho provést pouze v lednu následujícího roku.

Lze uplatnit slevy na dani u paušální daně?

V paušálním režimu nejsou slevy na dani z příjmů uplatnitelné. Pokud byste chtěli uplatnit slevy na dani z příjmů, museli byste podat daňové přiznání a platit daně a pojistné na sociální a zdravotní pojištění v jednotlivých splátkách.

Výhody paušální daně

Paušální daň nabízí několik výhod.

  • Poplatníci nemusí vést daňovou evidenci ani účetnictví, a vede pouze minimální záznamy pro účely daně z příjmů.
  • Poplatníci nemusí evidovat a prokazovat vynaložené náklady.
  • Poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů.
  • Paušální daň má výrazně snížené riziko daňové kontroly.
  • Poplatníci mají ohledně daně z příjmů větší jistotu, protože předem ví, kolik na dani zaplatí.

Nevýhody paušální daně

Paušální daň nabízí několik výhod, ale také několik nevýhod. Mezi nevýhody patří například:

  • nelze uplatnit daňové slevy a daňové zvýhodnění
  • nelze uplatnit ztrátu z minulých let, pokud jste ji při uplatňování skutečných výdajů vykázali
  • nelze rozdělovat příjmy poplatníka na spolupracující osobu

Hypotéka pro OSVČ

Pokud jste OSVČ a plánujete žádat o hypotéku, může být paušální daň nevýhodná, protože banky obvykle požadují daňové přiznání k dani z příjmů. Jak tedy klient doloží své příjmy?

Nejjednodušší cesta je prostřednictvím bankovních výpisů. Zde nastává problém, jelikož každá banka uplatňuje jiné podmínky, respektive některé stačí poslední tři výpisy, jiná požaduje za celý kalendářní rok.

Může se stát, že v ohledu důvěryhodnosti příjmů je bankou vyžadováno čestné prohlášení klienta. Není radno si s tímto zahrávat, jelikož lež v rámci čestného prohlášení může přinést víc škody, než užitku.

Banky často kladou odpor k hotovostním vkladům na účet. V takovém případě nejsou buď akceptovány, nebo je nutné dodatečně doložit příslušné faktury či EET.

Hypotéka a OSVČ – Jak k tomu přistupují banky?

Banky se stále výrazně v přístupu k této problematice liší, a stále hledají cestu. Některé banky mají přístup založen na oboru podnikání, ke kterému následně užívají příslušné koeficienty. Jiné banky používají stejný koeficient pro všechny OSVČ, bez ohledu na obor podnikání.

Z pohledu OSVČ se může žádost o hypotéku zdát značně náročné zejména při použití paušální daně. FICEON.cz se však na žádosti o hypotéku specializuje a rádi Vám s vyřízením žádosti a sjednáním hypotéky pomůžeme. Vyzkoušejte naše srovnání hypoték online.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil