Nemocenská

nemocenska 1

5. 5. 2023

Nemocenská

Nemocenská je dávka nemocenského pojištění, která nahrazuje výpadek příjmu v případě pracovní neschopnosti. Jedná se o typ sociálního pojištění, který poskytuje finanční pomoc jednotlivcům, kteří nemohou pracovat kvůli nemoci nebo úrazu. Jde o povinné pojištění pro všechny zaměstnance a příspěvky odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec. Dávka je vyplácena státní zdravotní pojišťovnou a výše dávky se odvíjí od průměrného výdělku fyzické osoby za předchozí období.

Je jednou z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění (vedle ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství).

Nemocenská – kdy o ni mohu zažádat?

Nemocenskou můžete zažádat od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti a pobírat ji můžete maximálně 380 dní. Pokud lze ale v dohledné době očekávat zlepšení vašeho zdravotního stavu, můžete si zažádat o prodloužení podpůrčí doby, maximálně ale o 350 dní.

Žádost o nemocenskou je prováděna zpravidla s ošetřujícím lékařem, který v případě, že rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, vydá mu průkaz dočasné práce neschopného pojištěnce. Následně vše probíhá elektronickou cestou v rámci systému eNeschopenky.

Při použití klasického papírového dokumentu se uplatňuje tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“ vydaný ošetřujícím lékařem. Předáním dokumentu zaměstnavateli se uplatní nárok na náhradu mzdy od 1. do 14. dne pracovní neschopnosti. V případě, že pracovní neschopnosti trvá déle než 14 dní, se již začíná uplatňovat nemocenská, a to po předání zaměstnavateli dokument „Potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské“.

Nemocenská vs. ošetřovné

Nemocenská a ošetřovné jsou dva různé typy dávek. Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje dítě mladší 10 let nebo jinou fyzickou osobu, jejíž zdravotní stav vyžaduje z důvodu nemoci nebo úrazu ošetřování jinou fyzickou osobou.

Nemocenská se poskytuje v případě, že jste prohlášeni za práci neschopného ošetřujícím lékařem a prvních čtrnáct dnů neschopnosti máte nárok na náhradu mzdy, poté normálně na nemocenskou.

lide 76

V jaké výši je nemocenská?

Výše nemocenské se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice. Nemocenská se pohybuje mezi 60 až 72 % denního vyměřovacího základu.

Do 30. dne se nemocenská pohybuje ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Od 31. do 60. dne je nemocenská 66 % z vyměřovacího základu, a při delší pracovní neschopnosti, respektive více než 60 dní, je vyplácena ve výši 72 % vyměřovacího základu. Orientační výši dávky je možné si spočítat na stránce Kalkulačka MPSV.

Nemocenská je snížena za každý kalendářní den o 50 %, pokud si pojištěnec pracovní neschopnost zavinil účastí ve rvačce, použitím omamných prostředků nebo psychotropních látek, nebo při úmyslném spáchání trestného činu či přestupku.

Výplata dávky

Náhrada mzdy je vyplácena v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, a to pouze za pracovní dny. Naproti tomu nemocenská je vyplácena za kalendářní dny, tj. včetně víkendů a svátků.

Termín pro výplatu nemocenské není zákonně stanoven.

Můžete si také přečíst více o podmínkách a nárocích na nemocenskou na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Situace v životě jsou často neplánované a nevyzpytatelné, a proto je potřeba stále myslet na svou budoucnost.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil