Minimální mzda 2023

minimální mzda 2023

29. 3. 2023

Minimální mzda pro rok 2023 je jedním z nejdůležitějších témat současného veřejného života. Lidé s minimální mzdou se často potýkají s finančními problémy, protože její stanovená výše často nestačí na pokrytí základních výdajů, jako jsou náklady na bydlení a jídlo. Nadto je třeba myslet také na úspory, a proto jsme si vědomi, že žít s minimální mzdou může být náročné. V tomto článku přehledně prezentujeme změny, které s sebou přináší změna minimální mzdy pro rok 2023. Zároveň vám chceme ukázat, že existují cesty, jak si udělat ve svých financích pořádek. 

Minimální mzda je základní sazba mzdy, kterou musí zaměstnavatel vyplatit zaměstnanci za práci. V roce 2023 došlo k jejímu navýšení z původních
16 200 Kč na 17 300 Kč měsíčně, což odpovídá 103,8 Kč na hodinu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. V porovnání s rokem 2022 byla minimální mzda zvýšena o 1 100 Kč měsíčně. 

Minimální mzda prochází pravidelnými změnami, které reagují na inflaci a další externí faktory. Tyto změny se vztahují na všechny zaměstnance
v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném na dohodě o provedení práce nebo pracovní činnosti. Zvýšení minimální mzdy však může vést ke zvýšení nákladů pro zaměstnavatele. Firmy dlouhodobě argumentují tím, že po zvýšení státem určeného minima jim stoupnou náklady, což může vést k propouštění zaměstnanců. 

S navýšením minimální mzdy pro rok 2023 bylo životní minimum stanoveno na 4 860 Kč za jednotlivce. S ohledem na rostoucí ceny potravin a energií však může být stále nelehké se svými financemi vyjít, a někdy je tedy zapotřebí hledat tu správnou cestu

minimální mzda 2023

Minimální mzda 2023 a její důsledky

Zvýšení minimální mzdy v roce 2023 na 17 300 Kč má dopady na některé položky upravené zákonem o dani z příjmů. Navýšení částek či limitů nastává například u následujících oblastí:

– Zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, které tvoří 13,5 % z minimální mzdy.

– Zvýšení limitu pro výplatu daňového bonusu na dítě. 

– Zvýšení slevy na dani. 

– Školkovné za rok 2023 bude možné uplatnit až do částky 17 300 Kč na jedno dítě.

Změna minimální mzdy pro rok 2023 se promítla také do zvýšení příspěvku na bydlení nebo již zmiňované výše životního minima. 

Minimální mzda VS. zaručená mzda 

Od minimální mzdy se odvíjí mzda zaručená, která je stanovena na 1,2násobek minimální mzdy. Jestliže se tedy zvýší minimální mzda, zaručená mzda se zvýší také. 

Je však zapotřebí vědět, že minimální mzda a zaručená mzda jsou dvě různé věci. Zaručená mzda je mzda, na níž má zaměstnanec nárok dle zákoníku práce, mzdového výměru, smlouvy o pracovní činnosti nebo platového výměru. Minimální mzda je nejmenší možná výše mzdy, kterou musí zaměstnavatel zaměstnanci vyplácet. 

Minimální mzda má své zastánce i odpůrce. Její příznivci tvrdí, že zvyšuje životní úroveň pracovníků, snižuje chudobu, nerovnost a podporuje morálku. Na druhé straně kritici zastávají názor, že minimální mzda zvyšuje nezaměstnanost, zejména u nejméně kvalifikovaných a nejméně zkušených ekonomicky aktivních obyvatel. 

Je jen na vás, ke které z těchto protichůdných stran se přikloníte. Co ale nemusí zůstávat pouze na vás, je řešení otazníků vztahujících se
optimálnímu nastavení vašich financí.

Získání přehledných informací o změně minimální mzdy pro rok 2023 je důležité, neboť se od ní odvíjí například pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení nebo přídavky na děti. Cesta financemi může být někdy velmi nejasná, a proto je dobré se občas zastavit a zkusit si na ni lépe posvítit.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání pro váš konkrétní případ.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil