Kolaudace nemovitosti a její souvislost s hypotékou

kolaudace nemovitosti a její souvislost s hypotékou

23. 7. 2023

Zvažujete hypotéku, ale nejste si jisti, jak na srovnání hypoték nebo se vám nedaří zorientovat se v souvisejících pojmech? Jedním takovým strašákem může být právě termín kolaudace. Proto jsme pro vás zpřehlednili základní informace o tom, co je kolaudace a jaká je její souvislost s hypotékou.

Co je kolaudace?

Kolaudace nemovitosti je důležitým krokem v procesu výstavby či rekonstrukce domu. Jedná se o formální doklad, který potvrzuje, že stavba je dokončena a splňuje veškeré stavební předpisy a normy.

Jak kolaudace souvisí s hypotékou?

Kolaudace má také důležitou souvislost s hypotékou – banky totiž nemohou zahrnout nezkolaudované nemovitosti do souborů nemovitostí zajišťujících hypoteční zástavní listy. Kolaudace stavby musí obvykle proběhnout do 6 měsíců po ukončení čerpání hypotéky. Jestliže se vám nepodaří nemovitost zkolaudovat, může dojít k porušení úvěrových podmínek a banka by v nejhorším případě mohla úvěr zesplatnit.

Jak probíhá kolaudace?

Kolaudační proces může být náročný a vyžaduje důkladnou přípravu a spolupráci s odborníky. Během kolaudace rodinného domu či jiné nemovitosti dochází k posouzení stavebním úřadem, který vám poskytne seznam dokladů a podrobností ohledně postupu kolaudačního řízení. Zároveň zajišťuje kontrolu dodržování stavebních předpisů. Pokud je stavba v souladu s předpisy, je vydáno kolaudační rozhodnutí. Zápis do katastru nemovitostí po kolaudaci je dalším krokem. Jedná se o důležitý záznam o dokončení stavby a zároveň podmínku pro zahájení platby daně z nemovitosti. Daň z nemovitosti po kolaudaci je povinným poplatkem, který vlastník nemovitosti platí obci. Jeho výše závisí na mnoha faktorech, jako je poloha nemovitosti, její velikost a využití.

Je třeba mít na paměti, že délka procesu kolaudace se může lišit v závislosti na konkrétním případě. Po podání žádosti o kolaudační souhlas má stavební úřad 15 dní na určení termínu, kdy kolaudace proběhne. Po získání termínu proběhne kontrolní prohlídka stavby úředníky ze stavebního úřadu. Rozhodnutí o kolaudaci vám oznámí přímo stavební úřad do 30 dní od podání žádosti.

V souvislosti s hypotékou je kolaudační rozhodnutí důležitým dokumentem pro banku. Kolaudační souhlas totiž potvrzuje, že stavba je legální a splňuje veškeré stavební požadavky. Kolaudace je tak pro banku zárukou, že investice do nemovitosti je bezpečná.

Kolaudace nemovitosti a její souvislost s hypotékou
zdroj: freepik.com

Co je potřeba ke kolaudaci domu či jiné nemovitosti?

Kromě samotného dokončení stavby je nutné ke kolaudaci domu či jiné nemovitosti připravit potřebné doklady ke kolaudaci. Mezi ně patří stavební dokumentace, technická zpráva, výkresy, fotografie a další relevantní materiály. Tyto dokumenty slouží jako podklad pro odbornou kontrolu a posouzení stavby při kolaudačním řízení.

Užívání stavby bez kolaudace

Je také důležité si uvědomit, že užívání stavby bez kolaudace může mít právní následky. Bez kolaudačního souhlasu tam, kde to zákon vyžaduje, se pokuta může vyšplhat až na 1 000 000 Kč.  Kromě pokut může být nařízeno odstranění stavby nebo její úprava tak, aby splňovala požadavky pro získání kolaudačního souhlasu. Dále je nutné vědět, že pokud je nemovitost prodávána, může absence kolaudace způsobit problémy při převodu vlastnictví a ovlivnit i prodejní cenu. 

Co je dodatečná kolaudace?

Pokud jsou na stavbě provedeny rozsáhlé rekonstrukce nebo přístavby, může být vyžadována dodatečná kolaudace. Tato kolaudace po rekonstrukci potvrzuje, že i nové změny jsou v souladu se stavebními předpisy.

kolaudace nemovitosti a její souvislost s hypotékou
zdroj: freepik.com

Co je kolaudační minimum?

Kolaudační minimum je minimální sada požadavků, kterou musí stavba splňovat, aby mohla být zkolaudována. Tyto požadavky se liší v závislosti na místních stavebních předpisech a normách. Obecně se však kolaudační minimum týká základních aspektů, které jsou nezbytné pro bezpečnost a užívání stavby.

Mezi obvyklé kolaudační minimální požadavky patří:

  1. Statika a konstrukce: Stavba musí být postavena a provedena tak, aby byla staticky stabilní a bezpečná pro užívání. Konstrukce a nosné prvky by měly být provedeny s ohledem na předpisy a normy.
  2. Bezpečnostní aspekty: Stavba musí splňovat požadavky na požární ochranu, únikové cesty, elektrické a plynotechnické instalace a další bezpečnostní prvky.
  3. Zdravotní a hygienické aspekty: Stavba by měla zajistit zdravé a bezpečné životní prostředí pro obyvatele. To zahrnuje dostatečnou ventilaci, kvalitu vody, odpadní systémy a další hygienické požadavky.
  4. Energetická efektivnost: S ohledem na stále rostoucí důraz na udržitelnost a energetickou účinnost se často vyžaduje, aby stavba splňovala určité energetické normy a standardy.

Je důležité si uvědomit, že kolaudační minimum je pouze základním požadavkem a stavba může splňovat i vyšší standardy a normy. Vlastník nemovitosti může se stavebním úřadem konzultovat další možnosti a požadavky, které by mohly přinést přidanou hodnotu nebo zlepšit kvalitu stavby.

V závěru lze říci, že kolaudace domu či jiné stavby je důležitým procesem, který potvrzuje dokončení stavby a její soulad se stavebními předpisy. Je nezbytná pro získání hypotečního úvěru a zároveň ovlivňuje placení daně z nemovitosti. Správně provedená kolaudace poskytuje vlastníkovi nemovitosti právní jistotu a zajišťuje legálnost a bezpečnost investice do nemovitosti.

Při výstavbě či rekonstrukci domu je vhodné mít po ruce odborníka, který vás provede celým procesem kolaudace a zajistí, že všechny potřebné kroky jsou splněny.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil