Jak se odhaduje cena nemovitosti?

Jak se odhaduje cena nemovitosti modified

7. 6. 2023

Růst cen nemovitostí lze zaznamenat v každém evropském státě, nicméně v roce 2022 byl meziroční růst cen nemovitostí u států EU nejvyšší právě v České republice, kdy činil celých 24,7 %. Odhad ceny nemovitosti se tedy stále mění, a v následujícím článku prezentujeme základní informace o této problematice.

Jak se odhaduje cena nemovitosti?

Plánujete si koupit rodinný dům, nebo jste zdědili chalupu v horách, kterou byste chtěli prodat? V první řadě doporučujeme nechat si hodnotu nemovitosti řádně ocenit.

Cena nemovitosti je odhadována několika metodami, v nejlepším případě jejich kombinací. Mezi nejdůležitější patří srovnávací metoda. Její podstatou je srovnání cen již realizovaných prodejů podobných nemovitostí ve stejné lokalitě. Další je výnosová metoda, která slouží ke zjištění, jestli se nákup nemovitosti vyplatí s ohledem na budoucí výnos z jejího vlastnictví (například z jejího pronájmu).

Poslední metodou, jak určit cenu nemovitosti, je pomocí nákladové metody. Tato metoda se zaměřuje na náklady nezbytné k pořízení podobné nemovitosti v daném období. Používá se při stanovení hodnoty nových bytů, ale také při posuzování nutných oprav u starších nemovitostí. V praxi se často kombinují různé metody ocenění nemovitostí. V některých případech je soudcem či bankou dokonce nařízeno, aby odhadce použil více metod. Protože se tyto metody doplňují, výsledný odhad bývá přesnější, a minimalizuje se tak riziko pochybení.

Odhad ceny nemovitosti si můžete nechat zpracovat odborníkem. Oceňování probíhá na základě prohlídky a několika specifických parametrů. Doporučujeme oslovit některého z následujících odborníků – soudní znalec, odhadce živnostník, odhadce z realitní kanceláře, nebo bankovní odhadce.

Jaké faktory ovlivňují cenu nemovitosti?

Cenu nemovitosti ovlivňuje celá řada faktorů. Mezi nejdůležitější patří poloha nemovitosti, technický stav nemovitosti a atraktivita okolí. Dalšími faktory jsou například hospodářská výkonnost země, úrokové sazby, populační vývoj, akumulace poptávky, stěhování obyvatel, turistický ruch, úrokové sazby z vkladů, zásahy a regulace ČNB, bytová výstavba a další.

V jaké výši je cena odhadu nemovitosti?

Cena odhadu nemovitosti se liší dle rozsahu práce a odbornosti odhadce. Většina bank má své smluvní znalce a žadatelům o jejich finanční produkty poskytují odhad nemovitosti zdarma. Pokud se rozhodnete pro vlastního znalce, zaplatíte přibližně 2 500 – 7 000 Kč.

Přestože si řada lidí myslí, že není problém vytvořit odhad ceny nemovitosti svépomocí, tuto možnost výhradně nedoporučujeme. Amatérské odhady totiž zdaleka nebývají přesné.

Cena nemovitosti
Zdroj: Shutterstock.com

Tržní cena nemovitosti X reprodukční cena nemovitosti X reálná cena nemovitosti

Tržní cena nemovitosti vyjadřuje cenu, za kterou by nemovitost mohla být prodána v den ocenění. Je založena na soukromém smluvním aktu mezi ochotným prodávajícím a nestranným kupujícím. Majetek musí být veřejně vystaven na trhu a tržní podmínky by měly dovolovat řádný prodej. Naproti tomu oceněná cena nemovitosti je cena, kterou stanoví odborník na základě svého posudku. Rozdíl mezi tržní a oceněnou cenou může být velmi výrazný, někdy i stovky tisíc korun.

Reprodukční cena nemovitosti je cena nemovitosti, za kterou by bylo možné koupit nebo postavit srovnatelnou nemovitost v době, kdy je majetek aktuálně oceňován. Je stanovena zejména odhadcem banky pro účely poskytnutí hypotéky.

Reálná cena nemovitosti je cena, za kterou byla nemovitost skutečně prodána. S vlastnictvím majetku vznikají i mnohá, často nepředvídatelná rizika. Doporučujeme se proti těmto okolnostem řádně pojistit.

Cena nemovitosti – kalkulačka

Existuje několik online kalkulaček, které vám mohou pomoci s odhadem ceny nemovitosti. Online kalkulačky dokáží nastínit hrubý odhad hodnoty nemovitosti, nicméně vždy doporučujeme se v tomto ohledu obrátit na odborníka.

Pokud již znáte odhad ceny nemovitosti, ale nyní přemýšlíte, jak ji financovat, vyzkoušejte naše srovnání hypoték online.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil