Jak pojistit tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku?

Obrazek1

5. 11. 2023

Vlastníte tepelné čerpadlo či fotovoltaiku, nebo pořízení teprve plánujete? Jak správně tuto záležitost pojistit, a na co si dát pozor? Přečtěte si v našem článku.

Proč pojistit tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku?

Důvodem je především skutečnost, že od chvíle nainstalování tepelného čerpadla či solárního panelu se automaticky stávají nedílnou součástí vašeho majetku. Nejenže zvyšují vaši energetickou soběstačnost, zvyšují také celkovou hodnotu nemovitosti.

Řekněme, že máte hodnotu nemovitosti ve výši 2 500 000 Kč. Poté zakoupíte solární panely v hodnotě 500 000 Kč, čímž zvýšíte i hodnotu nemovitosti na 3 000 000 Kč. Pokud však nenavýšíte pojistnou částku v pojistné smlouvě, je nemovitost podpojištěna ve výši 20 %.

Jak pojistit tepelné čerpadlo nebo fotovoltaiku?

Samotné pojištění se výrazně neliší od pojištění jiného majetku, jako je například klimatizace nebo satelitních zařízení.

U solárních panelů je důležité zmínit, na jakém místě jsou instalovány. Pokud jsou položeny na střeše, stávají se součástí celé hodnoty majetku a většinou by mělo postačit pouze navýšit pojistnou částku v pojistné smlouvě. Pojištění je tedy již zahrnuto v pojistce nemovitosti.

Pokud se jedná o solární panely umístěné vedle budovy, jedná se o vedlejší stavbu. V takovém případě je potřeba dát si pozor na limit, který pojišťovny často uvalují v rámci pojištění vedlejších staveb. Může se jednat o procentuální částku z celé pojistné částky, v jiných případech je nutné solární panely zvlášť dopojistit.

Co by mělo být součástí pojistné smlouvy?

V první řadě je nutné zahrnout reálnou hodnotu nemovitosti. Doporučujeme pojistit nejen základní pojistná rizika, kterými mohou být požár, výbuch, vichřice, krupobití, úder blesku, vandalismus nebo krádež, ale také pojištění přepětí a podpětí.

V současné době již ne tak aktuální součást pojistné smlouvy, technické poruchy stacionárních strojů a elektronických zařízení. Často totiž nejsou automaticky součástí, doporučujeme tedy vždy zkontrolovat, zda se daná pojistná smlouva vztahuje i na tuto skutečnost. Jedná se totiž o krytí samotných škod vzniklých na těchto strojích. Je nutné zvážit, která rizika vám opravdu reálně hrozí.

Pozor na podpojištění a výluky z pojištění

Věnujte velkou pozornost výši pojistných plateb. Pojištění solárních panelů by mělo být dostačující. Pokud budete mít totiž nastaven nízký limit a dojde k závadě, může se stát, že vyplacená částka pojišťovnou v rámci pojistného plnění vám nepokryje celou škodu.

Pozor také na výluky uvedené v pojistné smlouvě. Díky nim může totiž pojišťovna snižovat pojistné plnění, v horším případě ho zcela zamítnout.

Také v pojistné smlouvě hledejte informace o cenách, ve kterých pojišťovna počítá škody. Jedná se zpravidla o tři typy cen:

  • nová – nejvýhodnější pro klienta, jelikož vám pojišťovna vyplatí částku, za kterou byste si zakoupili věc novou
  • časová – zde je zohledněno opotřebení
  • obvyklá – zde se jedná o cenu, za kterou je možné danou věc aktuálně prodat

Co když škodu způsobí právě tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika?

Může se také stát, že nedojde k závadě na tepelném čerpadle či fotovoltaice na základě vnějších vlivů, ale může dojít k poškození domu, kdy na vině bude právě tepelné čerpadlo či fotovoltaika. Pojistná smlouva by měla zahrnovat i tato rizika, v opačném případě pojišťovna nemusí klientovi vyplatit pojistné plnění.

Pojišťovny se v ohledu pojištění solárních panelů a fotovoltaiky výrazně liší. Obraťte se na nás a vyzkoušejte naše srovnání pojištění online

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání hypoték, pojištění, investic.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil