Daň z nemovitosti 2023

Dan z nemovitosti 2023

20. 4. 2023

Kromě problematiky daně z nemovitosti 2023 se zaměřujeme i na jiné aspekty z oblasti financí, na našem webu můžete například využít náš srovnávač hypoték.

Daň z nemovitosti 2023

Pokud jste v předešlém roce 2022 nabyli, darovali nebo prodali nemovitou věc, máte povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti. Povinnost se týká také těch, kteří na dříve přiznané nemovitosti provedli přístavbu, nástavbu, pokud se tím změnil druh nebo výměra pozemku. Termín pro podání je zpravidla do 31. ledna. Jakmile během stanovené lhůty daňové přiznání podáte, splníte tak svou povinnost a není třeba se tím dále zaobírat. V květnu Vám do schránky přijde složenka a vy daň zaplatíte.

Daň z nemovitosti platíme každý rok, daňové přiznání k 31. lednu ale podává jen ten, kdo nemovitost minulý rok nabyl nebo přistavoval.

Daň z nemovitosti 2023 – Kdo je plátcem a kdy se platí?

Daň z nemovitosti 2023 je hrazena poplatníkem daně, respektive vlastníkem pozemku či stavby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a daňové přiznání je poplatník povinen podat do 31. ledna zdaňovacího období. Daň z nemovitosti 2023 je hrazena buď jednorázově (je-li do výše 5.000 Kč) do 31. května zdaňovacího období, nebo pokud je vyšší než 5 000 Kč, platí se daň z nemovitosti ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu.

Termín pro placení daně u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb je však v tomto roce pozměněn, ti mají termín posunutý do 31. 8. a 30. 11. 2023. 

Co je předmětem daně?

Daň z nemovitosti se dělí na daně z pozemků a daně ze staveb. Sazby uvedené v tomto textu jsou platné k 20. 4. 2023.

Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Sazba daně se liší dle typu pozemku a je ve výši:

  • 0,75 % ze základu daně (př. orná půda)
  • 0,25 % ze základu daně (př. lesy, rybníky)
  • 0,20 Kč až 5 Kč pro ostatní pozemky dle účelu využití (např. pro stavební pozemky je sazba daně z nemovitosti stanovena na 2 Kč za 1 m2)

Kdy základ daně v případě orné půdy je násobek skutečné výměry pozemku v m2 a průměrné ceny půdy stanovenou na 1 m2. V případě lesů a rybníků se pak jedná o součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč.

Dan z nemovitosti 2023

Předmětem daně ze staveb jsou budovy či inženýrské stavby nebo jednotky. Sazba daně se liší v závislosti na typu stavby.

  • 2 Kč za 1 m2 zastavěné plochy u budovy obytného domu
  • 6 Kč za 1 m2 zastavěné plochy u budovy pro rodinnou rekreaci
  • 8 Kč za 1 m2 zastavěné plochy u garáže vystavené odděleně od budov obytných domů

Například za byty a rodinné domy se víc platí ve větších městech. Konečnou výši daně pak určují příslušné radnice, do jejichž rozpočtů vybrané peníze na dani z nemovitosti míří.

Více informací o sazbách lze nalézt v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí.

Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitosti 2023?

Přiznání k dani z nemovitosti můžete podat osobně na finančním úřadu v kraji, kde nemovitost leží, můžete ho tam poslat poštou, a možná nejpohodlnější varianta je elektronické podání. Elektronicky se k dani z nemovitosti můžete přiznat datovou schránkou nebo pomocí webu mojedane.cz.

Co dělat, když k zápisu v katastru dojde až začátkem roku 2023?

Pokud bylo o zápis zažádáno již v roce 2022, ale ke skutečnému zápisu došlo až v roce 2023, neplatí pro vás termín podání do 31. ledna, ale na podání daňového přiznání k dani z nemovitosti máte tři kalendářní měsíce od doby zápisu.

Pokud bylo o zápis zažádáno v lednu roku 2023, podání daňového přiznání k dani z nemovitosti se vás týká až za rok, a tedy v roce 2024. Co se Vás však může týkat dnes ve dnech vysoké inflace je rozhodování, jak nejlépe naložit s vašimi ušetřenými finančními prostředky. Obraťte se na nás, a my Vám pomůžeme s úsporou a optimálním nastavením vašich financí.

Jakou oblast chcete řešit?

hypo
sROVNÁNÍ NA MÍRU

Získejte srovnání pro váš konkrétní případ.

Online srovnávače vám nabídnou okamžité srovnání ceníkových sazeb a cen bez ohledu na vaši situaci, konečná nabídka se tedy může výrazně lišit. Kvalita služby je pro nás klíčová, proto vám vytvoříme srovnání na míru a vyjednáme za vás ty nejlepší podmínky.

Sjednání a následná péče

Sjednáním to u nás nekončí.

Po vašem výběru nejvhodnějšího řešení vašich potřeb vás provedeme krok po kroku procesem sjednání produktu. Preferujeme online cestu sjednání, ale přizpůsobíme se vašim požadavkům a rádi se uvidíme fyzicky. Sjednáním to u nás nekončí, staráme se o vás i po podpisu smluv, poskytujeme služby osobního likvidátora pojistných událostí, hlídáme za vás termíny fixací u hypoték, hlídáme podpojištění a další.

zadost mobil